top of page

Een brief sturen

Wat schrijf ik (niet) in mijn brief?

Wij geven al wat tips om je op weg te helpen:

 

  • Je schrijft je brief in het Engels, de voertaal in het Gambiaanse onderwijs.

  • Hou het taalgebruik eenvoudig: het is niet altijd zo dat (de familie van) je sponsorkind vloeiend Engels spreekt. Schrijf daarom ook heel duidelijk of typ je brieven uit.

  • Stuur gerust wat leuke foto’s op, zodat je met je sponsorfamilie een persoonlijkere band kan opbouwen.

  • Vertel je sponsorkind wat over jezelf. Wat voor werk doe je? Hoe oud ben je? Hoe ziet je familie eruit? Stel ook wat vragen over hun situatie, zodat je wat meer te weten komt over het dagelijkse leven.

  • Je kan 1 per jaar een sponsordoos opsturen. Het is handig als je daarin ook enveloppen meegeeft en eventueel schrijfgerief of briefpapier, zodat ze daar handig van gebruik kunnen maken om een antwoord terug te sturen.

 

Wat schrijf/doe je beter niet? 

 

  • Vermijd verhalen en foto’s die duidelijke luxe aantonen. Stuur liever geen foto’s voor grote auto’s, zwembaden, of met luxeproducten. De gezinnen in het sponsorproject zijn arm en kunnen zich een leven in Europa niet voorstellen.

  • Steek geen geld in een enveloppe. Dit om te vermijden dat er vaker geld gevraagd word. Dat is niet de bedoeling van het project. 

  • Geef nooit je adres door. Uit ervaring weten we dat dat niet altijd een goed idee is. Laat correspondentie altijd via de vzw verlopen.

 

Waar stuur je je brief naartoe?

 

Om te garanderen dat alle brieven aankomen en in de juiste school bij het juiste kind terechtkomen, verloopt de briefwisseling via onze vzw. Dat betekent dat je je brief kan opsturen naar:  

 

Familie De Vos - Reynaert

Olmelei 5 - 2930 Brasschaat

 

met vermelding van het sponsornummer van je kind.

Hou er rekening mee dat niet alle families even goed Engels spreken of communicatief zijn. Dat wil niet zeggen dat ze niet blij zijn met een persoonlijke brief, maar we weten uit ervaring dat briefwisseling bij sommige sponsorkinderen vlotter gaat dan bij andere. Heb geduld en probeer rustig een band op te bouwen met je sponsorkind.

Veel succes!

bottom of page