top of page

Word Sponsorouder

Help een kind naar school gaan

Word nu sponsorouder en zorg ervoor dat een kansarm kind naar school kan gaan. Gambia is een ontwikkelingsland met een zeer hoge graad van armoede. In veel Gambiaanse gezinnen is het inkomen van de familie bepalend of een kind naar school kan gaan. Wanneer een gezin amper eten of kleding kan kopen, is er vaak geen budget om kinderen naar school te laten gaan. Deze kinderen komen later dan ook sneller in armoede terecht. Daarom is sponsoring van levensbelang.

 

Een kind dat anders nooit de middelen zou hebben om onderwijs te krijgen, kan via jouw sponsoring toch naar school en krijgt kans op een betere toekomst. Help vandaag nog een kind naar school gaan, en word trotse sponsorouder!

Ik word sponsorouder

Voor amper € 0,17 per dag help je al een kind naar school gaan.

1

Wie kan Sponsorouder worden

Iedereen die dat wil, kan Sponsorouder worden. Je kan een kind alleen sponsoren, met je partner, familie, vrienden of collega’s, met je klas of school, of zelfs met je bedrijf.

2

Hoe word ik Sponsorouder

Sponsorouder worden is heel eenvoudig. Nadat je het sponsorformulier hebt ingevuld, krijg je van ons je sponsormap toegestuurd met alle informatie over jouw sponsorkind. Daarin zit een overzicht van de thuissituatie van het kind en enkele foto's. Vanaf dan zorg jij ervoor dat je sponsorkind naar school gaat.

3

Hoe werkt sponsoring

Jouw bijdrage zorgt ervoor dat het schoolgeld, het uniform en de schoolboeken van jouw sponsorkind voor het volgende schooljaar betaald worden. Zo zorg je uiteindelijk voor een betere toekomst voor jouw sponsorkind. Als je wil, kan je via onze vzw het hele jaar door brieven sturen naar je sponsorkind. 1 keer per jaar kan je ook een sponsordoos opsturen naar je kind, dat je vult met met leuke dingen. Deze sponsordoos wordt door onze groep vrijwilligers persoonlijk afgegeven tijdens de jaarlijkse missiereis van de vzw. Zo kan je er zeker van zijn dat alles goed terechtkomt. Na onze jaarlijkse reis in november ontvang je foto’s en eventueel brieven van (de familie van) je kind, en ook het rapport van het voorbije schooljaar.

4

Impact van je sponsoring

Door je sponsoring zorg je er rechtstreeks voor dat een kansarm kind naar school kan gaan. In ons project worden de kinderen gekozen via de schooldirecties, die nauwe banden hebben met de lokale gemeenschappen. Op die manier worden gezinnen geselecteerd die hulp het hardst nodig hebben. Een kind dat anders nooit de middelen zou hebben om onderwijs te krijgen, kan nu via jouw sponsoring toch naar school. We leggen de focus op onderwijs voor meisjes, omdat zij vaak minder kansen krijgen dan jongens. Investeren in onderwijs voor meisjes schuift in sommige gemeenschappen nog steeds naar de achtergrond door een gebrek aan geld. Een jongen zal eerder naar school kunnen gaan om een later een job te vinden, terwijl een meisje sneller ingezet wordt in het huishouden of op het land om op die manier bij te dragen aan het gezinsinkomen. Om dit patroon te doorbreken is de sponsoring van meisjes zo belangrijk. Zij kunnen vaak enkel met externe hulp naar school gaan.

5

Duurtijd van de sponsoring

Het Gambiaans onderwijssysteem is vergelijkbaar met dat van Belgïe: 1 tot 3 jaar kleuterschool, daarna 6 jaar lager onderwijs en 6 jaar middelbaar onderwijs. Je kan zelf beslissen in welke graad je in het sponsorproject stapt. De meeste sponsorouders kiezen wel voor een kleuter, omdat we uit ervaring weten dat je zo de beste band opbouwt met je sponsorkind en sponsorfamilie. Als sponsorouder ga je een engagement aan om je sponsorkind optimale kansen te bieden voor de toekomst. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat je kind een volledige opleiding kan doorlopen. Je sponsorkind zien afstuderen is voor onze sponsorouders dan ook een heel mooi moment. Indien je door onvoorziene omstandigheden de sponsoring toch wil stopzetten, kan dat via bericht naar onze vzw voor aanvang van het volgende schooljaar.

6

Contact met mijn sponsorkind

Je kan een persoonlijke band opbouwen met je sponsorkind door kaartjes of brieven te sturen. Dit hoeft natuurlijk niet, maar is wel een leuke manier om meer contact te hebben met je sponsorfamilie. Deze brieven kan je het hele jaar door bezorgen aan onze vzw. Je krijgt ook 1 keer per jaar de kans om een sponsordoos mee te geven via onze container. Meer info vind je in je sponsormap of op de pagina Voor Sponsorouders. Na terugkeer van onze jaarlijkse missiereis, bezorgen we je foto’s van je sponsorkind en krijg je ook het rapport van het voorbije schooljaar. Je sponsorkind ter plaatse bezoeken kan uiteraard ook. Dit gebeurt altijd in samenspraak met onze vzw die de verdere voorbereiding van het bezoek zal opnemen met de school van het kind. Breng ons dus altijd ruim op voorhand op de hoogte van je geplande reis naar Gambia.

7

Hoeveel kost sponsoring

Vzw De Gambiavrienden is een erkende vereniging. Wij mogen dus fiscale attesten uitschrijven. Zo geniet je van een belastingsvermindering van 45% op je sponsorbijdrage.

Nursery School (1-3 jaar kleuterschool)                             € 115/jaar (= € 63,25/jaar na fiscaal attest)

Lower Basic School (6 jaar lagere school)                         € 115/jaar (= € 63,25/jaar na fiscaal attest)

Junior Secondary School (1-3 lager middelbaar)             € 170/jaar (= € 93,5/jaar na fiscaal attest)

Senior Secondary School (4-6 hoger middelbaar)           € 325/jaar*(= € 178,75/jaar na fiscaal attest)

*Indien gewenst, kan dit betaald worden in 2, 3 of 12 deelbetalingen

Overtuigd? Word nu Sponsorouder

Voor amper € 0,17 per dag help je al een kind naar school gaan.

Kies voor meer meisjes op school

Meisjes hebben evenveel recht op onderwijs dan jongens. Helaas is de realiteit vaak anders. Ze krijgen vaak minder kansen dan jongens. Daarom probeert onze vzw zoveel mogelijk meisjes naar school te laten gaan.

 

Er zijn meerdere redenen waardoor het voor meisjes extra moeilijk is om zonder hulp onderwijs te krijgen:

  • Onderwijs is duur. Wanneer een gezin toch voldoende inkomen heeft om een kind naar school te laten gaan, zal het eerder een zoon zijn die mag studeren om later werk te vinden en zijn gezin te onderhouden.

  • Wanneer meisjes naar school gaan betekent dat niet enkel een kost voor de ouders, maar bovendien kunnen ze ook niet meehelpen in het huishouden. Dat is voor de families nog een reden om meisjes thuis te houden. Dit gebeurt vooral in de meer landelijke gebieden.

  • Veel meisjes worden op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Ouders zien daarom niet altijd het belang in van hun meisjes naar school te sturen.

We kunnen het belang van onderwijs voor meisjes niet genoeg benadrukken. Jouw sponsoring heeft een directe impact op de toekomst van een meisje.

Word Sponsorouder

Ontdek de verhalen van sponsorouders die op bezoek gingen in Gambia

Jan & Ina, 2018

“Diminga, ons sponsorkind, kan al prima tellen en behoorlijk lezen, hoewel ze maar net uit de kleuterklas komt. Zo'n talent willen we graag sponsoren!"

Geert & Ann, 2019

"Eens aangekomen bij ons sponsorkindje Zainab begon het feest. Hun pret kon niet op en voor ons was het ook een plezier om zien hoe gelukkig de kinderen waren!"

Marc & Marleen, 2021

"Het bezoek was ook voor ons heel emotioneel. Zeker toen we voor de eerste keer ons sponsorkindje zagen. Zij was heel verlegen maar dat begrijpen we natuurlijk wel."

Lieve, 2022

“Op missiereis zag ik mijn sponsorkindje Muhammed terug. Ondertussen is hij al 13 jaar, maar ik herkende hem nog, en zijn mama ook.  Het was een blij weerzien.”

bottom of page