top of page

Hospitaalproject

Wat doen we?

In het hospitaalproject ondersteunen we het Health Care Centre in New Yundum. Het centrum is de plaatselijke medische wachtpost die dienst doet als lokaal hospitaal. We leveren hier (basis)medicatie en klein medisch materiaal dat we inzamelen, en voorzien in het basisonderhoud van de gebouwen. Verder zorgen we voor het onderhoud van de elektriciteit en de watervoorziening, controleren we de algemene staat van de gebouwen en staan we in voor dringende herstellingen. 

 

Het Health Centre staat in voor de hele bevolking van New Yundum en de omliggende dorpen: samen goed voor meer dan 25.000 volwassenen en kinderen!

Hoe werkt het?

Doorheen het jaar hebben we nauw contact met de hoofdverpleegkundige, die ons aangeeft waar het centrum nood aan heeft. Tijdens onze jaarlijkse missiereis brengen we dan zelf het ingezamelde materiaal naar het Health Centre. Daar wordt alles gestockeerd en geïnventariseerd. Samen bespreken we ook de verdere toekomst van het hospitaal en nieuwe projecten.

 

 Zo hebben we het Health Centre uitgebreid met een centrum ter preventie van baarmoederhalskanker. Onze vzw kocht daarvoor een specifiek toestel aan dat in november 2019 aan het hospitaal werd geschonken. Het project is een groot succes: er komen dagelijks patiënten op onderzoek en zo worden er mensenlevens gered.

Medisch materiaal is altijd welkom. Vind in ons overzicht waarmee je ons kan helpen of contacteer ons voor specifieke vragen. 

20190522_092635.jpg

Help ons met materiaal

Wij zamelen het hele jaar door dokters- en ziekenhuismateriaal in.
Ontdek in ons overzicht waarmee je ons kan helpen.

20190522_091735_edited.jpg
bottom of page